Existeixen diverses opcions de traspassos d’expedients d’Atenció Primària. Depenent del tipus de traspàs escollit el programa realitza automàticament tota una sèrie d’accions.

 • Traspàs Familiar: serveix per a tancar un expedient i reobrir-lo en un sector i subsector diferents, amb les següents característiques:
  • Tanca l’expedient i caduca els seus ítems al sector d’origen.
  • Obertura d’un nou expedient al sector destí, amb el mateix Nom Familiar.
  • Vinculació de les fitxes no èxitus de l’expedient origen al nou expedient destí.
  • El nou expedient estarà buit de contingut (sense actuacions, ni problemàtiques, ni demandes etc…). A les observacions i a l’actuació d’obertura quedarà anotat que l’expedient ha estat traspassat des del sector d’origen.
  • No hi ha traspàs de dades històriques a l’expedient de destí: aquesta informació es pot compartir a través d’un informe social elaborat pel professional del sector d’origen.
  • Els canvis s’enregistren a l’històric de traspassos de l’expedient incloent la data, el professional i els sectors origen i destí.
 • Traspàs d’informació: serveix per a canviar el sector i/o el subsector, deixant constància dels canvis a l’històric de traspassos de l’expedient, amb les següents característiques:
  • traspàs de sector i subsector: assigna un nou sector i subsector a l’expedient i en bloqueja el contingut, de manera que les dades prèvies al traspàs es poden consultar des del nou sector, però ja no es poden modificar.
  • traspàs entre subsectors: assigna un nou subsector a l’expedient sense canviar el sector i sense bloquejar les dades prèvies al traspàs, exceptuant actuacions i demandes. Cada activitat es comptarà en el subsector en què hagi estat creada.

Tots aquests tipus de traspassos s’inicien prement el botó “Traspassar” de l’expedient, però no estan disponibles per a tots els rols. Els Coordinadors i els Administradors poden fer tot tipus de traspassos, però en canvi els professionals d’Atenció Primària només tindran permès el traspàs entre els sectors i subsectors per als què tinguin permís. Totes les modificacions quedaran enregistrades a l’històric de canvis de l’expedient.