Són els documents o formularis de sol·licitud que normalment cal omplir i presentar per tal de demanar una prestació.

Hèstia permet afegir tràmits en l’entorn de l’expedient de serveis socials. D’aquesta manera, i sempre que els tràmits es registrin des de l’expedient, el programa pot oferir una visió general de les actuacions, diagnòstic, prestacions i altres eines d’us del professional, en un mateix espai.

El programa Hèstia gestiona dos tipus de tràmits:

  • Propis: sol·licituds generades, dissenyades i gestionades per la pròpia Àrea Bàsica de Serveis Socials.
  • Generalitat: sol·licituds generades i dissenyades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, disponibles al web gencat.cat.

En el moment que un/a professional generi un tràmit, l’Hèstia crearà automàticament una actuació de “tramitació”, alhora que, en el cas què aquest tràmit estigui vinculat a una prestació concreta, ja sigui de servei, econòmica, tecnològica,… generarà un recurs amb la prestació concreta, en estat “preassignat” (és molt important que el professional canviï aquest estat a “Concedit” o “Denegat” segons escaigui).

Un tràmit pot ser creat tant per un/a professional amb rol tècnic, com amb un/a de rol d’auxiliar administratiu, amb la diferència que el professional amb rol tècnic veurà les actuacions de tramitacions, i els recursos generats per l’acció de crear un tràmit concret. Aquests objectes no els veurà el professional amb rol d’auxiliar administratiu.

La modificació de l’estat del tràmit produeix que Hèstia modifiqui automàticament l’estat del recurs vinculat: tramitat-preassignat / concedit o denegat.

Afegir un tràmit

Per afegir un tràmit cal clicar el botó “Afegir”, corresponent de la pestanya de persones vinculades.

Seguidament s’obrirà una finestra emergent, en la què haurà de seleccionar l’àmbit d’intervenció al qual el tràmit està relacionat i el tipus de tràmit: Propi o Generalitat.

Consultar i modificar l’estat d’un tràmit

Els tràmits afegits a l’expedient d’Atenció Primària es troben a la pestanya “Tràmits”, des d’on es poden consultar i/o modificar l’estat.

El llistat també mostrarà l’estat del tràmit (tramitat/concedit/denegat).

És en aquesta pestanya on es pot modificar l’estat del tràmit prement directament sobre la tipologia d’estat.

També permet exportar a un document word el tràmit prement a “Exportar”. L’Hèstia pot fer l’abocament d’alguns camps de la fitxa personal al document que genera en format word, sempre que s’hagin registrat, i que, prèviament, s’hagin afegit els marcadors corresponents.

En cas que calgui esborrar un tràmit que s’hagi creat per error utilitzarem el botó “Esborrar” de la filera corresponent. Aquesta funcionalitat només la tenen habilitada els/les coordinadors/es, i alguns tècnics habilitats per aquest últims.