Des de la llista de tràmits, ja siguin els afegits a l’expedient o els de la fitxa personal, es pot consultar la informació relacionada amb el tràmit i realitzar diverses accions:

  • Exportar: genera la sol·licitud en format Microsoft Word, incloent-hi automàticament les dades que es poden recuperar de la fitxa personal del titular del tràmit. Perquè aquesta opció estigui disponible l’usuari ha de tenir instal·lada una versió del Microsoft Office XP o superior, exceptuant les versions Starter.

image072

  • Tramitar: serveix per a enregistrar si la sol·licitud ha estat concedida o denegada, i en quina data.

image073

  • Esborrar: serveix per a eliminar un tràmit que s’hagi creat incorrectament. Caldrà confirmar que es vol esborrar el tràmit a la finestra subsegüent.

image074

L’acció d’afegir un tràmit porta implícita la creació d’una actuació de tramitació, de tal manera que la tasca del professional queda enregistrada automàticament i no cal que aquest la informi. Lògicament, si s’elimina el tràmit, l’actuació relacionada també s’esborrarà.

image075

Les dades usades pel programa per crear aquestes actuacions derivades de tràmits són:

  • Persona relacionada: la mateixa que la del tràmit.
  • Data: la del tràmit.
  • Tipus d’actuació: de tipus “Tramitació”.
  • Tema: nom del tràmit generat.
  • Text: nom del tràmit generat.

image076