A la secció “Usuaris” hi trobes la llista de tots els professionals donats d’alta i que estan actius. En aquesta llista s’hi poden veure el nom d’usuari Hèstia, el nom i cognoms del professional i tots els rols i equips que té assignats dins del programa.

També es pot consultar quins usuaris han deixat d’estar actius clicant la casella “Mostrar usuaris donats de baixa”. Aquests usuaris ja no tenen accés a l’aplicació, però les seves dades es retenen per poder ser usades com a referència als expedients, fitxes personals i qualsevol altra informació vinculada al compte d’usuari.

Per a crear nous comptes d’usuari cal tenir el rol d’Administrador (els professionals amb altres rols no tenen accés a aquesta funcionalitat del programa).

La reactivació d’un usuari donat de baixa ho pot fer el coordinador .Per a recuperar un compte d’usuari que estigui donat de baixa caldrà marcar la casella “Mostrar usuaris donats de baixa” i, a la llista d’usuaris inactius, pitjar el botó “Reactivar” corresponent. Mitjançant aquesta operació es restableix l’accés de l’usuari. El nom de l’usuari desapareix de la llista d’usuaris donats de baixa, passant a la llista d’usuaris actius.

hestia 1

reactivar

reactivar 2

La baixa d’un usuari la podrà fer el coordinador. Aquesta operació bloquejarà l’accés de l’usuari a l’Àrea Bàsica immediatament. Cal tenir present que, si l’usuari té expedients o fitxes personals associades sortirà un missatge indicant que no es possible la baixa si no es fa el traspàs d’expedients, fitxes o cites a un altre professional (no pot quedar cap fitxa personal, ni expedient, sense professional referent en el sistema). Les fitxes de les persones en estat “èxitus” i els expedients tancats no es traspassen per defecte en el traspàs estàndard, cal seleccionar l’opció específica disponible “Traspassar expedients tancats i fitxes èxitus”. Un cop traspassats aquests elements, ja es podrà procedir a donar de baixa un usuari.

baixa

 

image018

La modificació de dades d’usuaris la pot gestionar qui tingui rol de coordinador. Podran fer les seguents gestions:

1.Compte:

Usuari: nom que tindrà l’usuari del programa.

Nom i Cognoms del professional.

NIF del professional: abans no era obligatori, però sinó està informat i es vol modificar el rol del professional en l’actualitat, no es podrà.

Àlies: nom en clau per a identificar l’usuari en alguns llistats que són públics però en els que no es vol que aparegui el nom del professional.

e-Mail: adreça de correu electrònic del professional.

Dins de la pestanya de “compte” es poden adjudicar Rols: nivell d’accés a les dades que si li concedeix al professional.

2.Permisos:

Equips: equips dels que forma part el professional. El coordinador pot afegir equips que ja estiguin creats. L’alta d’equips queda regrtringit al rol d’administrador

Sectors: mostra els sectors als que té accés el professional d’acord amb els equips als que pertany.

Dades Personals:

Dades de contacte: telèfon, adreça, etc.

Nivell de formació: estudis finalitzats.

Nº de compte: compte bancari del professional.

Contractes: permet introduir els períodes i les hores de contractació dels treballadors familiars a les entitats que utilitzen la funció SADGestió.

Horaris: permanències del professional per sector. Cal tenir en compte que l’existència d’un horari en el perfil del professional prevaldrà sobre qualsevol altre horari.

image020