La contrasenya és única per a cada professional usuari de l’aplicació, i es pot modificar en aquestes situacions:

  • Sempre que l’usuari ho desitgi
  • Quan s’accedeix per primera vegada a l’aplicació
  • Quan l’aplicació ens informa que la contrasenya ha caducat. Aquest procediment automàtic s’activa cada 90 dies

En aquests casos, si vols procedir al canvi de contrasenya cal clicar en  “Canviar contrasenya” a la pantalla de connexió, o bé prémer el botó “Accepta”, en el cas que el programa doni l’avís de contrasenya caducada.

Seguidament s’obrirà la finestra per poder efectuar el canvi de contrasenya. Per fer el canvi caldrà complimentar la informació següent:

  • Nom d’usuari: credencials d’accés de l’usuari.
  • Contrasenya antiga: contrasenya vigent fins el moment del canvi, o la contrasenya que se li ha facilitat si l’ha oblidat, i si s’accedeix per primera vegada, la contrasenya inicial que ens hagin proporcionat els administradors del sistema
  • Contrasenya nova: contrasenya que es vol utilitzar a partir d’ara, que serà personal i intransferible i que haurà de complir TOTS els requisits mínims que es mencionen al formulari de canvi de contrasenya
  • Confirmar nova: cal tornar a introduir la nova contrasenya per confirmar que aquesta s’ha escrit correctament
  • Visualitzar contrasenyes: activeu aquesta casella per consultar els textos dels camps de contrasenya, que per defecte només mostren asteriscs

Els requisits que han de complir les contrasenyes obeeixen al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en el què s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal. El programa impedeix el canvi de contrasenya si algun dels requisits mínims no es compleix.

 

 

 

 

 

 

 

Si el programa dóna  un error de contrasenya caducada. Què has de fer?

A la pantalla inicial, utilitza el botó Canviar Contrasenya per actualitzar-la. Hauràs d’entrar el teu nom d’usuari, la contrasenya antiga i la que desitgis fer servir a partir d’ara, que haurà de complir els requisits mínims que apareixen especificats a la mateixa pantalla del programa.

Si has estat absents una temporada i no recordes la teva contrasenya, has de triar l’opció “He oblidat la contrasenya”, que t’ enviarà un codi d’accés transitori al teu correu electrònic especificat dins l’Hèstia, per poder-la canviar en accedir el primer cop. Aquest codi caduca passats uns minuts per motius de seguretat. En cas d’haver caducat, cal tornar-lo a sol·licitar (màxim 3 intents abans de bloquejar l’usuari).