En aquesta pestanya s’hi pot incloure el genograma que representa l’estructura de la família i les relacions entre les persones vinculades. Aquesta informació gràfica serveix per ajudar el professional a entendre millor la situació global.

Hèstia no crea el genograma sinó que “l’enganxa” com a imatge.

El genograma es pot crear amb algun programa especialitzat o amb un editor gràfic, o també es pot escanejar un genograma fet a mà i, posteriorment escanejat i guardat en format imatge (JPG, GIF). Es pot copiar i enganxar qualsevol genograma en format imatge que no superi la mida màxima de 1024×1024 píxels.

Per enganxar el genograma, una vegada ja s’hagi creat, caldrà seleccionar el botó “Enganxa”. En cas que hi hagi un error en la imatge carregada, o que passat un temps, sigui necessari substituir aquest genograma per un altre més actualitzat, caldrà esborrar el genograma afegit, a través del botó “Esborrar”, i afegir-ne’n un de nou (no es pot guardar històric).

Finalment, caldrà clicar el botó “Guarda” per a que el genograma afegit quedi “registrat” a l’expedient.