Les actuacions realitzades mostren l’estat administratiu actual de l’expedient SAD i els diferents estats que ha tingut al llarg del temps.

Les actuacions de SAD poden ser iniciades per qualsevol dels professionals de serveis socials bàsics, però el canvi d’estat (aprovació o denegació) e cada actuació, només el pot dur a terme un responsable amb rol de Tècnic de SAD o bé  amb rol Coordinador/a.

Les actuacions disponibles són:

  • Recollida d’informació: aquest tipus d’actuació s’afegeix automàticament sempre que s’inicia un expedient de SAD i el seu estat és aprovat. L’actuació romandrà vigent mentre els professionals recopilen tota la informació per poder passar a l’estat següent.
  • Alta: és l’estat immediatament posterior a la recollida d’informació i és necessari per a poder començar a donar el servei a l’usuari.
  • Modificació: serveix per a enregistrar modificacions de les característiques del servei mentre aquest és vigent.
  • Suspensió: actuació per a interrompre temporalment la prestació del servei.
  • Represa: permet tornar a prestar el servei després d’una suspensió temporal.
  • Baixa: actuació que enregistra la finalització de la prestació del servei.

Totes aquestes actuacions tenen assignat o bé l’estat “Aprovat” o bé “Denegat”, de forma que qualsevol actuació aprovada és vigent, mentre que si una actuació resulta denegada implica que segueix vigent la darrera aprovada.

Captura

Les actuacions queden enregistrades en forma de llistat a la primera pestanya de l’expedient de SAD, ordenades per data descendent (la darrera actuació realitzada és la primera de la llista). Veient les diferents actuacions és fàcil veure l’evolució que ha tingut l’expedient al llarg del temps. Per a consultar la definició del servei i les característiques que ha tingut en cada estadi, cal prémer sobre l’actuació concreta. Per altra banda, amb el botó “Documentació” es poden obtenir els documents relacionats amb el servei segons les característiques definides en cada estat de l’expedient.