Aquesta funció només la poden dur a terme els rols autoritzats: Tècnic de SAD, Coordinador i Administrador. L’aprovació d’una actuació pot implicar un canvi d’estat de l’expedient, mentre que la denegació d’una actuació implica que es manté l’estat corresponent a l’última actuació aprovada.

Per a enregistrar l’aprovació o la denegació cal prémer sobre l’estat “Pendent” i després escollir l’opció adient i la data del canvi d’estat.

Aquesta operació només la pot executar un/a  professionala mb rol de coordinador/a.