Moltes de les actuacions realitzades en aquests expedients han de quedar documentades i acceptades mitjançant la signatura de documents per les parts implicades. És per això que en cada actuació existeix la possibilitat d’obtenir la documentació a partir de les plantilles cedides per l’Entitat. En aquestes plantilles es bolcarà la informació requerida segons l’estat en el què es troba l’expedient.

Quan es prem a sobre de “Documentació” Hèstia obre una finestra que conté el llistat de totes les plantilles de documents SAD disponibles. Per a generar els documents caldrà marcar les caselles corresponents i, a continuació, prémer el botó “Genera”.

Els documents, en format Microsoft Word, s’ompliran automàticament amb la informació de l’expedient SAD. Cada document s’obrirà en una finestra separada, des de la que es podrà desar el fitxer, imprimir-lo, enviar-lo per correu electrònic o realitzar qualsevol altra acció habitual de gestió de fitxers. Òbviament l’usuari necessitarà disposar d’una versió de Microsoft Office XP o superior instal·lada al seu ordinador.