Mòdul que permet als professionals portar a terme la gestió administrativa dels expedients del Servei d’Ajuda a Domicili. Mostra l’estat i l’evolució temporal dels expedients i permet crear la documentació necessària a partir de les dades enregistrades.

L’expedient de SAD està relacionat amb l’expedient de serveis socials bàsics, donat que en la majoria de situacions, la primera part de l’atenció a la persona es registra en aquest, i posteriorment, segons la necessitat i el recurs valorat caldrà obrir l’expedient de SAD. En aquest punt, és rellevant tenir en compte, que previ a la creació de l’expedient de SAD, caldrà registrar a l’expedient de serveis socials bàsics la prestació 1.1.2.1 Servei d’ajuda a domicili, en l’estat de preassignat