En aquesta pestanya de l’Hestia, intenta concentrar i facilitar, l’accés i explotació de totes els documents, informes existents, etc… que pot necessitar el professional en qualsevol moment del desenvolupament de la seva tasca.
Actualment, únicament existeix el document del Compromís Socioeducatiu.

Crear informe de Compromís Socioeducatiu

Per crear un infome cal prémer el botó “Informe”  d’aquesta mateixa pestanya.

Seguidament Hèstia generarà la finestra que conté diverses pestanya que s’han d’anar anar complimentant amb totes les dades necessàries.

En un primer moment el/la professional podrà registrar la pestanya generar i la que porta per nom “Primer”.

Les pestanyes de “Segon”, “Tercer”, “Cinquè” o la de “Mesures”, no es podran generar sense haver guardat prèviament l’informe, clicant el botó “Guarda”.

Un cop s’ha Guardat, apareix l’opció d’exportar l’informe a un format de Microsoft Office Word i així poder extreure’l a un format de paper.

A continuació es mostra la informació de les pestanyes que conté l’informe de compromís socioeducatiu:

Consultar els informes i accedir modificar un informe

A través de les pestanya de “Informes” el/la professional tècnic/a podrà visualitzar i/o accedir als informes registrats a l’expedient.

La llista de recursos registrats estan ordenades, per defecte, partint del darrer informe registrat, tot i que en qualsevol moment es pot modificar aquest ordre prement sobre la capçalera de la columna.

Per a accedir i/o editar un informe concret, caldrà clicar a sobre del mateix.