Actualment un expedient d’EAIA pot ser traspassat de territori mitjançant un Traspàs d’informació, cosa que implica que totes les dades existents en l’expedient es mouen amb ell.
D’aquest tipus de traspàs n’existeixen dues modalitats:
a. Entre sectors: produeix un canvi de sector de l’expedient, emmagatzema històric i bloqueja el seu contingut, a més de caducar-los si és necessari, per tant, en el nou sector de destí, es podrà veure tota la informació existent fins el moment, tot i que no es podrà modificar cap de les informacions prèvies al traspàs.
b. Entre subsectors: produeix un canvi de subsector de l’expedient, mantenint per tant el Sector original. Emmagatzema històric i manté tot el contingut, per tant, en el nou sector de destí, podran veure tota la informació existent fins el moment, tot i que no se’n podrà modificar cap de les prèvies al traspàs.

Traspassar l’expedient

Per traspassar un expedient únicament cal prémer el botó de Traspassar, així apareix el formulari per a fer aquest canvi:

El tipus de traspàs és sempre d’informació i, tant si es modifiquen el sector i el subsector de l’expedient com si només es canvia de subsector, el procés farà que es bloquegin les dades creades al sector i subsector d’origen, de manera que es es podran consultar des del nou sector i subsector, però ja no es podran modificar.