El primer estat per defecte serà el d’Alta, el qual es pot mantenir si no es defineix cap situació Administrativa a la pestanya d’Evolució de l’Expedient, i per tant, documentar el cas amb normalitat.
Si es necessita introduir l’Obertura d’un expedient, un cop donat d’alta, es procedirà a definir una situació Administrativa a la pestanya Evolució de l’Expedient, un cop definida, l’estat canviarà a Obert.

Aquest és l’espai on els i les professionals d’EAIA poden definir la situació Administrativa de l’Expedient. En aquesta pestanya queda enregistrats tots els estats per el que passa a l’expedient, essent la primera línia, la de la part superior, l’última situació coneguda o la que està en vigor actualment.
El fet d’afegir una nova situació Administrativa, mitjançant el botó [+ Evolució], serveix a més per definir la situació de l’expedient per canviar l’estat a Obert.

Dades a emplenar en aquest formulari:
a. Persona relacionada: persona a qui afecta la nova situació. En el mòdul d’EAIA, sempre és el titular de l’expedient.
b. Data d’Inici i Data de Fi: dates per definir el període en que l’expedient es troba en la situació definida. Normalment, d’aquesta només es coneix l’inici però es desconeix quan durarà, per tant la data de fi no es pot modificar, sinó que s’emplenarà automàticament amb la data d’inici de la següent evolució, creant així períodes tancats i continus en el temps, sense deixar intervals de temps en la que es desconeix la situació de l’expedient.
c. Tipus d’expedient: permet definir l’expedient entre les opcions: Expedient de Desemparament, Expedient de Guarda Judicial, Expedient de Guarda Protectora, Expedient De Risc, Expedient de Tutela i Expedient de Mesures Assistencials. La definició dels quals es pot consultar prement el botó del glossari.
d. Criteris de territorialitat: indica quin paper juga el nostre equip d’EAIA en cada evolució de l’Expedient, poden escollir entre: Referència, Coreferència o Col·laboració.
e. Situació Administrativa: permet definir la situació de l’expedient.
f. Altres entitats: Permet definir la participació d’altres equips d’EAIA fins a un màxim de tres i el mode de participació, ja sigui, com a referents, coreferents o col·laboradors.
g. Derivant: entitat o centre d’atenció que deriva el cas.
h. Nou Expedient DGAIA/SAIA: numeració assignada des del DGAIA/SAIA de l’expedient amb concordança amb el tipus d’expedient.
i. EBAS: en el cas que el derivant sigui un territori o centre, automàticament s’autocomplimenta amb el nom de l’EBAS que té assignat aquest territori.
j. Situació tècnica/Mesura: permet definir la mesura aplicada a l’Expedient.
k. Inici i Fi estimat: dada que introdueix el professional on fa un previsió de la durada aproximada que considera que la mesura aplicada durarà. Aquesta dada s’utilitza per anàlisi propi de l’entitat.
l. Ubicació física de l’Infant/adolescent: per definir la ubicació real de l’infant tot i la mesura aplicada.
m. Detall: informació més detallada de la ubicació de l’infant/adolescent.

Abans de tancar el formulari cal prémer el botó “Guarda”.