Espai dedicat al manteniment dels cursos de formació, xerrades, tallers i altres activitats dutes a terme pels professionals en aquest àmbit d’actuació dels Serveis Socials. Les dades aquí configurades es podran utilitzar posteriorment en els formularis del mòdul SIAD.

Per configurar un nou curs o activitat es fa clic sobre el botó “Afegir Curs” i s’introdueixen les dades següents:

  • Tipus de formació: taller, xerrada, curs, etc…
  • Trimestre d’execució
  • Data d’inici del curs
  • Data de finalització del curs
  • Durada del curs en hores
  • Nom del curs
  • Descripció del curs

Aquesta configuració la pot fer qui tingui el rol de coordinador, o de Tècnic de SIAD.

 

El manteniment dels cursos de SIAD és molt similar al dels cursos d’Immigració, només que aquests últims pertanyen forçosament a un projecte d’Immigració, mentre que al mòdul SIAD els cursos de formació no estan agrupats.