Serveix per a definir els horaris de permanència de cada subdivisió territorial de l’Àrea Bàsica. S’apliquen de forma general a tots els professionals que desenvolupen la seva activitat en aquell territori sempre que no existeixin horaris individuals més específics, és a dir, quan es vincula un professional a una zona aquest adopta automàticament els horaris de permanències del territori, però aquests horaris no es tindran en compte en el cas que s’hagi definit un horari propi per al professional en el seu perfil d’usuari.

El botó “Actualitzar” serveix per filtrar les dades de la llista segons els criteris escollits. Per a modificar un horari cal accedir al seu formulari de detall mitjançant el botó “Veure” corresponent i, una vegada fets els canvis, prémer el botó “Guarda”.

 

Com ja s’ha vist en altres apartats de la Configuració, emprarem el botó “Afegeix” per crear un nou horari i els botons  per eliminar horaris existents.