Aquesta pestanya serveix per a especificar el nom, el NIF, l’adreça, les dades de contacte i el logotip de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. Aquestes dades s’utilitzaran al llarg de tot el programa i a la documentació generada, com documents genèrics de l’ABBS, fitxa 1 del RUDEL, etc.

També conté algunes opcions generals de gestió, com són:

  • Nombre de dies en què les actuacions romanen editables (es recomana no excedir els 15 dies per poder justificar en tot moment el que s’especifica en el redactat de les actuacions per part dels professionals)
  • Edat a partir de la qual el NIF és dada obligatòria (si no s’especifica el contrari, es demanarà com a dada obligatòria a partir del 14 anys del ciutadà)
  • Quan es presentarà l’alerta d’expiració dels plans d’intervenció