L'Hèstia incorpora una solució de gestió documental. Aquesta opció permet als professionals guardar documents dins l’Hèstia, relacionats amb una Fitxa Personal o un expedient concret. Així mateix, també permet fer còpies autèntiques de documents, ja que la Llei 39/2015 així ho preveu en el seu article 27.1 “mitjançant actuació administrativa automatitzada” i l’article 42 de la Llei 40/2015 determina que l’actuació administrativa automatitzada pot anar signada electrònicament per un segell electrònic, com és el cas.

Aquesta opció és especialment útil per arxivar al nostre expedient electrònic, per exemple, el consentiment d’utilització de les dades personals dels ciutadans i les ciutadanes que s’adrecen als nostres serveis socials bàsics, entre d’altres.

Si voleu consultar el funcionament en detall del gestor documental, disposeu del Manual del gestor documental d’Hèstia.