Mòdul específic per al manteniment d’expedients d’Immigració i Ciutadania. Està dissenyat per ajudar els professionals dels Serveis Socials a ordenar les seves actuacions, així com per facilitar l’obtenció de dades estadístiques, com per exemple les requerides pel Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (Rudel Fitxa -07).

El nou mòdul d’Immigració i Ciutadania de l’Hèstia, actualitzat al 2019, permet, entre d’altres funcionalitats, generar els Annexos 1, 2, 3, 4, 5 i 6 que serveixen per fer les justificacions al Fons Social Europeu (FSE). Així mateix, també permet registrar la resta de  tasques que els professionals d’aquest àmbit realitzen a banda dels serveis de Primera Acollida.

Per a conèixer amb més detall el funcionament del mòdul d’Immigració i Ciutadania disposeu del Manual d’Immigració i Ciutadania de l’Hèstia.