Has d’entendre per tràmits o formularis de sol·licitud els documents que normalment cal omplir i presentar per tal de demanar una prestació o servei en l’àmbit d’Immigració i Ciutadania.

Afegir un fomulari de sol·licitud o tràmit

Fent clic damunt el botó “Afegir” de la pestanya “Formularis de sol·licitud” s’iniciarà l’enregistrament d’un nou tràmit lligat a l’expedient d’Immigració. Només et caldrà escollir el tipus de tràmit, ja que en aquest cas l’àmbit de treball només pot ser “Immigració”. Un cop localitzat el formulari corresponent al tràmit, l’has d’afegir a l’expedient fent clic sobre el tràmit concret.

 

 

Accedir i/o modificar un tràmit

Tots els tràmits generats a l’expedient d’Immigració els pots consultar i processar des d’aquest llistat.

De la mateixa manera que a l’Atenció Primària, hi ha dos tipus d’accions que es poden portar a terme amb els tràmits d’Immigració, una vegada han estat creats:

  • Exportar: genera la sol·licitud en format Word, incloent-hi automàticament les dades que es poden recuperar de la fitxa personal del titular del tràmit. Perquè aquesta opció estigui disponible hauràs de disposar d’una versió de Microsoft Office XP o superior instal·lada al teu ordinador, exceptuant les versions Starter.

image105

  • Tramitar: serveix per a enregistrar si la sol·licitud ha estat concedida o denegada i en quina data. Una vegada desada la resolució del tràmit el programa ajustarà el títol del botó corresponent dins el llistat, el de la columna “Estat”:

Per executar qualsevol d’aquestes dues opcions cal clicar sobre “Exportar” o sobre l’estat del tràmit, com es mostra ala següent imatge:

A diferència dels expedients d’Atenció Primària, la creació de tràmits d’Immigració no comporta l’enregistrament d’una actuació automàtica lligada al tràmit.