Els diversos mòduls que incorpora l’Hèstia permeten registrar la intervenció, tenint en comte per una part, l’àmbit d’intervenció del professional, i per l’altre el rol de cadascun dels professionals.

En aquest sentit, els professionals podran accedir a cada mòdul en funció dels permisos assignats que disposin, relacionats amb les seves funcions, els seus àmbits d’intervenció i l’organització a la què pertanyen.

                        

Permisos segons rols professional