La versió 2016 d’Hèstia incorpora alguns canvis que cal que conegueu:

Abans d’accedir a Hèstia

A l’hora d’identificar-vos per accedir a l’Hèstia amb el vostre usuari i contrasenya habituals, heu pogut veure que també podeu fer servir el vostre certificat digital. Si entreu amb aquestes credencials (usuari/contrasenya + certificat digital) podreu fer consultes al Padró d’habitants, sempre i quan tingueu habilitats els permisos necessaris al servei de Padró que ofereix Via Oberta.

A la pantalla d’inici

A partir d’ara podreu escollir si voleu veure les alertes d’expiració dels PIA de tots els professionals de la vostra ABSS o només les vostres (seleccionant les opcions “Totes” o “pròpies”).

Si la vostra ABSS està estructurada en equips geogràfics i equips temàtics per àmbit, o equips geogràfics que tinguin un nivell més d’especificació per sota del subsector, i vol poder creuar dades resultants, ara podrà fer-ho, ja que el filtre “Equip” apareixerà a gairebé totes les pantalles, tant de la fitxa personal com dels expedients  i a l’explotació de dades, les llistes, junt amb el filtre de “Professional”. Si la vostra ABSS decideix no treballar a nivell d’equips, aquest filtre “Equip” no us hi apareixerà a cap pantalla, excepte les llistes d’explotació.

Novetats a la fitxa personal

 1. Si us heu identificat amb certificat digital i teniu permisos al Padró de Via Oberta, des de la fitxa personal podreu consultar en línia l’adreça d’un usuari, sempre i quan hagueu especificat el seu document oficial NIF/NIE/Passaport i municipi abans de realitzar la consulta. Un cop obtingueu resposta a aquesta consulta, podreu decidir si voleu conservar l’adreça que vosaltres heu afegit manualment (anomenada “adreça recollida”) o si voleu reemplaçar-la per la resposta obtinguda del padró. En cas d’escollir l’opció “Copia a recollida”, les dades del padró referents a nom i cognoms i data de naixement de la persona s’incorporaran automàticament, prèvia confirmació del professional, a la fitxa personal.
 2. Si treballeu fent servir la llista dels carrers del vostre municipi (“carrerer”), ara ens el podreu fer arribar mitjançant un fitxer excel específic preemplenat que farem arribar a la vostra coordinació prèvia petició d’aquesta.
 3. A banda del camp “Equip” ja comentat, s’ha incorporat el camp “País nacionalitat”.
 4. A la pestanya “Informació ampliada” s’han incorporat els camps (no obligatoris):
  • Via percepció d’ingressos (es conserva la data en què es pren aquesta dada)
  • Àrea bàsica de Salut (prèvia càrrega de les dades que ens faciliti la vostra coordinació)
  • Centre ensenyament (prèvia càrrega de dades que ens faciliti la vostra coordinació

Novetats a l’expedient d’Atenció Primària

 1. Us apareixeran els següents nous camps:
  • Camp equip referent (si escau)
  • Situació expedient”: s’ha actualitzat l’antic camp “Tipus expedient”. Ens permet indicar si l’expedient es troba en acollida, seguiment o tractament (PIA)
  • Grau Risc”: si emplenem aquest camp, després ens permetrà a simple cop d’ull, al resultat de les cerques d’expedients, poder identificar els expedients que els professionals han detectat com d’alt risc.
 2.  A la pestanya “Habitatge” s’han incorporat els camps optatius:
  • Cost mensual de l’habitatge
  • Noves mancances (nevera, cuina i rentadora)
  • S’ha incorporat un botó que permet actualitzar l’adreça de les fitxes personals de tots i cadascun dels usuaris vinculats a l’expedient: aquesta funcionalitat ens permetrà actualitzar l’adreça d’alguns o de tots els integrants de l’expedient amb l’adreça recollida al mateix, segons les nostres necessitats.

Millores a l’agenda

 1. S’ha afegit la funcionalitat de què els coordinadors puguin escollir el color de les permanències i de l’agenda de cadascun dels professionals.
 2. En passar el cursor per sobre d’una cita o d’una reserva de temps apareix una descripció emergent amb el resum del més important de la mateixa (sector, subsector, equip, professional i observacions).
 3. Tot i que segueixen apareixent les llistes, ja no es mostren a l’agenda les cites anul·lades.
 4. Qualsevol professional podrà consultar i posar cites als membres del seu mateix equip