Canvis a Hèstia

S’ha examinat la versió actual d’Hèstia per incorporar revisions en els càlculs de les memòries RUDEL i implementar alguns camps nous que permetran que, amb l’enregistrament de la feina diària durant el 2017, l’any 2018 es pugui disposar de noves dades. Així mateix, també s’ha afegit alguna petita millora que facilita la tasca diària dels professionals.

Aquests canvis han estat consensuats per un grup de treball d’experts amb representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els Consells Comarcals del Baix Penedès, Pla d’Urgell, Tarragonès i Vallès Oriental, els Ajuntaments de Lleida i Vic i el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

RECURSOS

  1. Diferenciació “usuaris” i “beneficiaris”

En donar d’alta un recurs apareix l’opció obligatòria de seleccionar quantes, de totes les persones vinculades a l’expedient, en són beneficiàries. Així, s’haurà d’escollir el/els beneficiaris del recurs d’entre les tres opcions:

  • Només el titular del recurs
  • Totes les persones vinculades a l’expedient
  • Es pot escollir quines persones exactament de l’expedient en seran beneficiàries

Amb aquest canvi podrem saber exactament quants usuaris són beneficiaris d’un recurs i les seves característiques personals que ens ajudaran a la futura presa de decisions (edat, sexe,…).

image001

NOTA IMPORTANT: aquesta nova operativa de seleccionar beneficiaris per part del professional s’implementa també a demandes i problemàtiques. En les actuacions es podrà seguir fent servir l’operativa anterior  “Ctrl + Shift”: seleccionant més d’un membre vinculat a l’expedient es pot generar més d’una actuació simultàniament.

  1. Diferenciació recurs 1.1.2.1. entre “SAD Social” i “SAD Dependència”

En crear un nou recurs 1.1.2.1. Servei d’ajuda a domicili, i només en aquest cas, apareixerà l’opció obligatòria que ens farà escollir entre “SAD Social” o “SAD Dependència”.

image005

En cas que l’opció es canviï, per exemple de “SAD Social” a “SAD Dependència”, aquesta modificació quedarà auditada, per tal de poder obtenir un historial de les modificacions d’aquest recurs que ens permetran poder saber exactament quins han estat aquests canvis.

Aquesta consulta la podrà fer el professional que disposi de rol de Coordinador/a, des de la pestanya de Registres, ubicada a CONFIGURACIÓ.

image007

  1. Actuacions automàtiques de tramitació generades per un recurs

Actualment quan es canvia l’estat d’un recurs a “denegat” s’esborra l’actuació de tramitació  generada automàticament en el moment de creació del recurs.

A partir d’ara, un cop “denegat” el recurs, l’actuació de tramitació no s’esborrarà per defecte, atès que es considera que el professional ha realitzat aquesta actuació amb independència de si el recurs ha estat concedit o no.

  1. Comptabilització recursos de llarga durada

Els recursos concedits amb data finalització superior a l’any en el qual han estat donats d’alta  (1.1.2.1. Servei d’ajuda a domicili i 1.1.2.2. Serveis de tecnologia de suport i cura) es comptaran tots els anys en què constin actius, independentment dels dies què ho hagin estat, prenent com a referència de data límit la marcada com a data de finalització registrada al recurs.

 

image009

Nova utilitat a l’abast dels Coordinadors

S’ha habilitat a tots els professionals amb perfil de Coordinador, l’opció de poder traspassar actuacions, recursos, tràmits, demandes i problemàtiques d’un expedient a un altre, per tal d’alleugerir i facilitar la resolució d’aquestes necessitats del dia a dia.

image011

Novetat utilitat modificació professional referent a les fitxes personals d’un expedient

En modificar el professional responsable d’un expedient de primària es demana si es vol canviar també el responsable de les fitxes personals vinculades al mateix. Es pot canviar el referent de totes les fitxes vinculades a l’expedient o només de les que especifiqui el professional, seleccionant-les senzillament:

 image013

Novetats en la generació de les memòries RUDEL 2016

  1. Generació automàtica en format PDF

Durant el primer trimestre de 2017, amb marge suficient per poder-les gestionar, apareixerà a l’apartat “Memòries” de l’Hèstia un botó que permetrà generar la memòria de la Fitxa RUDEL seleccionada directament en la versió de document PDF que després s’ha de remetre, com es fa habitualment, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquest document pdf resultant és modificable, però ja disposa de la informació preemplenada que abans s’havia de traspassar de la memòria generada en format word a aquest pdf final.

image015

  1. Comptabilització actuacions de coordinació

Fins ara les actuacions de coordinació no es computaven a les memòries RUDEL, ja que no es demanaven explícitament; a partir d’ara, aquestes actuacions de coordinació s’imputaran el 50% del total a les actuacions d’Assessorament i el 50% restant a les actuacions de Valoració.