En aquest espai s’hi enregistren les activitats en les que la usuària participa, ja sigui de forma esporàdica o dins de l’itinerari del tractament. Tots els cursos, xerrades, tallers, etc… que apareixen en aquesta pestanya han estat prèviament configurats (veure secció 4.7 d’aquest mateix manual).

Afegir una formació de SIAD

Per afegir una formació cal fer clic en el botó “Afegir”.

Una vegada Hèstia obri el formulari relacionat, caldrà complimentar els següents camps:

  • Data d’inscripció
  • Formació en la que s’inscriu la usuària (desplegable)
  • Certificat: tipus de certificació del curs que obtindrà la usuària
  • Comentaris (camp obert)

 

La casella de verificació de  “Finalitza la formació” s’omplirà més endavant, quan es conegui aquesta informació.

El professional d’alta l’afegeix Hèstia automàticament en el moment de guardar la formació.

Amb el botó “Guarda” desarem les dades i el programa afegirà automàticament una entrada a la llista de formacions.

Accedir i/o modificar una formació

Com en altres pantalles similars, les entrades estan ordenades per data descendent (la última formació creada és la primera de la llista) però tenim la possibilitat de canviar l’ordre del llistat clicant sobre la capçalera de la columna per la qual vulguem ordenar.

Per a accedir i/o modificar qualsevol de les dades introduïdes en una formació, calclicar directament sobre la mateixa, modificar les dades del formulari i utilitzar el botó “Guarda” per a enregistrar els canvis. El botó “Cancel·la” permet sortir del formulari descartant els canvis que s’hagin fet.