Dins el programa Hèstia les actuacions de SIAD són totes les intervencions realitzades pels Tècnics dels Serveis Socials als usuaris tractats.

Afegir una actuació de SIAD

El botó “Afegir” serveix per inserir una nova actuació.

La informació que caldrà complimentar dins el formulari és la següent:

 • Data i hora en què es realitza l’actuació.
 • Si es tracta d’una actuació d’Urgència.
 • Hores que ha dedicat el professional a l’actuació.
 • Tramitació: forma en la que s’ha dut a terme l’actuació.
 • Situació de violència detectada: consulteu el glossari per triar la modalitat apropiada.
 • Servei que atén.
 • Derivació: seleccionar des d’on, si s’escau.
 • Tipologia de la consulta: en seleccionar l’Àrea s’actualitzaran les opcions disponibles al camp Consulta.
 • Tema: descripció breu de l’actuació.
 • Text: espai per a descriure amb detall l’actuació realitzada.
 • Professional responsable de l’actuació: per defecte és el professional que està donant d’alta l’actuació, però es pot canviar mitjançant el botó [+] situat a la dreta del nom.

Finalment caldrà clicar el botó “Guarda” per tal que la informació s’emmagatzemi. El camp “Tema” és obligatori, no es podrà desar l’actuació si prèviament no ha estat complimentat. Si no es detecten errors, el programa procedirà a enregistrar l’actuació i ens notificarà que les dades s’han guardat correctament. L’actuació s’afegirà a la relació d’actuacions dins l’expedient SIAD.

Accedir o editar l’actuació

A través de les pestanya de “Actuacions” el/la professional tècnic/a podrà visualitzar i/o accedir a les actuacions registrades.

Les actuacions que es mostren estan ordenades, per defecte, des de la darrer actuació que qualsevol dels professionals que treballa amb l’expedient ha registrat, tot i que en qualsevol moment es pot modificar aquest ordre prement sobre la capçalera de la columna .

Per veure el contingut d’una actuació, només cal clicant a sobre de l’actuació.

Per modificar el contingut de l’actuació hem de tenir en compte que aquesta estigui dins del període d’edició. Aquest període es defineix mitjançant un paràmetre (nombre de dies) que introdueixen la Coordinadora o l’Administrador de cada Entitat per a delimitar la vigència per a l’edició de les actuacions. Si aquest període s’ha superat es podrà consultar l’actuació, però no es podran realitzar canvis, perquè el botó “Guardar” estarà desactivat.