Els coordinadors poden traspassar expedients entre qualsevol sector i subsector als quals tinguin accés de la seva ABSS; els professionals d’Atenció Primària tenen permès el traspàs d’expedients entre els sectors i subsectors per als quals tenen permisos. Totes les modificacions que es facin en tots els casos queden registrades a l’històric de canvis de l’expedient.

El tipus de traspàs que es fa habitualment, és el traspàs d’informació.

Existeixen diverses opcions de traspassos d’expedients de serveis socials bàsics. Depenent del tipus de traspàs escollit el programa realitza automàticament tota una sèrie d’accions.

 • Traspàs Familiar: serveix per a tancar un expedient i reobrir-lo en un sector i subsector diferents, amb les següents característiques:
  • Tanca l’expedient i caduca els seus ítems al sector d’origen
  • Obertura d’un nou expedient al sector destí, amb el mateix Nom Familiar.
  • Vinculació de les fitxes no èxitus de l’expedient origen al nou expedient destí.
  • El nou expedient estarà buit de contingut (sense actuacions, ni problemàtiques, ni demandes etc…). A les observacions i a l’actuació d’obertura quedarà anotat que l’expedient ha estat traspassat des del sector d’origen.
  • No hi ha traspàs de dades històriques a l’expedient de destí: aquesta informació es pot compartir a través d’un informe social elaborat pel professional del sector d’origen.
  • Els canvis s’enregistren a l’històric de traspassos de l’expedient incloent la data, el professional i els sectors origen i destí.
 • Traspàs d’informació: serveix per a canviar el sector i/o el subsector, deixant constància dels canvis a l’històric de traspassos de l’expedient, amb les següents característiques:
  • traspàs de sector i subsector: assigna un nou sector i subsector a l’expedient i en bloqueja el contingut, de manera que les dades prèvies al traspàs es poden consultar des del nou sector però ja no es poden modificar.
  • traspàs entre subsectors: assigna un nou subsector a l’expedient sense canviar el sector i sense bloquejar les dades prèvies al traspàs, exceptuant actuacions i demandes. Cada activitat es comptarà en el subsector en què hagi estat creada.

Tots aquests tipus de traspassos s’inicien prement el botó “Traspassa” de l’expedient, però no estan disponibles per a tots els rols. Els Coordinadors i els Administradors poden fer tot tipus de traspassos dins de la mateixa Àrea Bàssica de Serveis Socials, però en canvi els professionals de serveis socials bàsics, només tindran permès el traspàs entre els sectors i subsectors per als que tinguin permís. Totes les modificacions quedaran enregistrades a l’històric de canvis de l’expedient.