El programa Hèstia tracta l’Expedient Familiar com la principal eina documental de treball dels professionals d’Atenció Primària: dóna suport per al treball directe dels casos, permet orientar els processos del sistema d’intervenció i agrupa tota la informació generada en un mateix lloc.

L’expedient engloba dades identificatives (fitxes personals de les persones implicades), dades de diagnòstic de la situació (demandes, problemàtiques), els plans d’acció (plans d’intervenció) i el registre temporalitzat de les avaluacions i actuacions dels professionals.

És important tancar l’expedient en finalitzar el procés d’atenció i/o d’intervenció, o bé en el cas que la persona i/o família es traslladi de municipi.