Per mostrar als formularis de tràmits dades com a casella de verificació ( ) es fa servir els controls de programació de Word.

El primer que has de fer és comprovar que tens l’opció “Herramientas heredadas”

També ho pots fer des de la pestanya “Desarrollador”, amb el botó “Herramientas heredadas”

Un cop tens visibles les “Herramientas Heredadas” ja pots començar a inserir marcadors amb forma de caselles de verificació. Posa el cursor al document, en el lloc on vols crear el marcador, i selecciona el control de “casella de verificació”

Es crearà automàticament un control on tenies situat el cursor

Després fas doble clic dins del control que s’ha creat i s’obrirà una finestra amb les següents opcions

Aquí hauràs d’omplir, a dins del camp “Marcador”, el nom que correspon al marcador que necessites (veure taula de marcadors disponibles). Una vegada posat el nom del marcador, clica el botó “Acceptar”.

Després fes un clic al control creat1 , ves a l’opció “Marcador”2

A la finestra que s’obrirà, escull el marcador que necessites i clica sobre el botó “Agregar”. Si no hi és, posa el nom del marcador en el camp “Nombre del marcador” i clica el botó “Agregar”.

Amb aquests passos ja tindràs el marcador creat.