La funció de configuració de l’Àrea Bàsica només està disponible per als Administradors i els Coordinadors. S’hi accedeix des de la icona “Configuració” i serveix per a definir l’estructura de treball i les dades que suportaran la gestió dels expedients de Serveis Socials.

Les funcionalitats es troben distribuïdes en diferents pestanyes:

  • Gestió d’Usuaris: altes, baixes i modificacions de les dades dels professionals de l’Àrea Bàsica, així com la seva organització en equips i el canvi de contrasenya dels usuaris. Les altes d’usuari estan restringides al rol d’administrador, encara que les modificacions posteriors les poden portar a terme tant els administradors, com els coordinadors.
  • Registres: llistats que permeten auditar l’accés al sistema i a les dades, en compliment del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal.
  • General: dades generals de l’Àrea Bàsica, com per exemple l’adreça, el logotip, etc.
  • SAD: paràmetres específics del gestor d’expedients de SAD.
  • EAIA: informació necessària per al funcionament d’aquest servei, com per exemple el territori d’actuació, l’adreça pròpia, etc.
  • Immigració: des d’aquesta pestanya es poden configurar tots els cursos i projectes, els docents de les accions formatives i els proveïdors externs, d’aquest àmbit d’atenció.
  • SIAD: gestor de cursos i altres serveis que s’utilitzaran en el mòdul de SIAD.
  • Tràmits: conjunt de formularis de tràmits disponibles per als professionals de l’Àrea Bàsica, ja siguin propis o els de la Generalitat.
  • Horaris: espai per a definir els horaris de permanències vinculats als sectors i els subsectors de l’Àrea Bàsica.