Comprova que Microsoft Office està instal·lat i funciona correctament al teu ordinador.