Per sol·licitar el servei Hèstia, cal:

1. Si NO ets un ens de la demarcació de Barcelona:

Accedeix al tràmit que trobareu, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”.

Pantalla tràmit EACAT sol·licitud de serveis AOC

És important que consideris:

  • Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei.
  • Que per poder descarregar el formulari d’alta, cal que el gestor d’usuaris d’EACAT us hagi assignat permisos del “servei CAOC – Sol·licitud de Serveis”.
  • Que, un cop emplenat i validat el formulari, caldrà signar-ho electrònicament i enviar-ho a través del botó “Envia” del propi formulari o a través d’EACAT Tràmits > Finestreta de Registre.

2. Si ets un ens de la demarcació de Barcelona:

Pots consultar el procediment de sol·licitud del servei a través de l’apartat de Benestar social del web de la Diputació de Barcelona. Per a més informació contacta amb suportdiba.hestia@diba.cat