Una vegada el programa ha validat les teves credencials, mostra una pantalla amb una barra de navegació superior i dues seccions informatives, són:

 • INCIDÈNCIES: serveix per a fer el seguiment de les peticions de suport que hagin estat enviades al servei remot d’atenció a l’usuari mitjançant la icona “Suport”.
 • ALERTES: presenta alertes relacionades  amb els plans d’intervenció, entre altres,  que han expirat o estan a punt de fer-ho, i per tant, requereixen una revisió per part del professional referent. Consulta cadascuna de les alertes existents.

Incidències

Com crear una nova incidència

El botó situat a l’extrem dret de la barra principal de navegació, obre el formulari que permet crear una nova incidència. Al camp “Assumpte” cal fer una breu descripció i el més clara possible del problema o motiu de la consulta. Al requadre “Descripció” és l’espai reservat per poder explicar, aportant el màxim d’informació per tal de facilitar la tasca de suport i agilitzar la resolució de la incidència, quina és la petició o incidència. Caldrà aportar les dades necessàries per tal de dur a terme la resolució de la petició de forma inequívoca. (Exemple: numero d’expedient,  DNI del ciutadà ( en cas que no estigui informat, nom i cognoms), en cas d’actuacions, problemàtiques, etc… data concreta, o àmbit i tema). En prémer el botó“Envia” es fa efectiva l’obertura de la incidència i s’envia al servei de suport a l’usuari.

Seguiment de les incidències

Hèstia permet fer un seguiment i alhora, poder consultar les incidències que has obert, tant les que estan pendents de solucionar com les ja concloses i arxivades a travès de la llista d’incidències, la qual es filtra segons l’opció seleccionada:

 • Actualitzades: mostra les incidències en procés de resolució que han rebut resposta de l’equip de suport però l’usuari encara no l’ha llegida.
 • Obertes: mostra les incidències que estan en procés de resolució que no contenen cap comunicació pendent de llegir per part de l’usuari.
 • Totes: mostra totes les incidències que l’usuari ha creat al llarg del temps, incloent les resoltes i arxivades, perquè el professional pugui fer-les servir com a referència.

Per a consultar una incidència , incloent tots els comentaris i respostes  teves com del servei de suport, només cal prémer sobre la incidència concreta.

Per a respondre una incidència:

Per a respondre una incidència cal obrir-la mitjançant el botó “Veure” de la pantalla d’inici. El missatge de resposta s’escriu al requadre “Enviar Resposta”, situat a la part inferior de la finestra i, fent clic al botó “Enviar resposta”, s’enregistra la resposta al sistema d’incidències i s’envia el missatge al servei de suport.

Per a tancar una incidència:

Les incidències passen a l’estat “Resolta” quan el servei de suport soluciona el problema que ha motivat la incidència. Si després d’una setmana no ha sorgit cap més qüestió l’estat de la incidència passa automàticament a “Tancada (Suport)”, llevat que apareguin dubtes o es presentin problemes addicionals que motivin retornar l’estat de la incidència cap a “Oberta”.

Tu com usuari també pots tancar la incidència seleccionant “Si” a la casella “Tancar Incidència” abans d’enviar un missatge de resposta. En aquest cas l’estat passa a “Tancada (Usuari)”.

Les incidències tancades s’arxiven i ja no s’hi poden afegir més respostes, independentment de si han estat tancades per tu o pel servei de suport.

Alertes

La funció de les alertes  és recolzar els professionals en el registre de dades de les seves intervencions. Mitjançant la configuració d’alertes, pots triar les alertes que vols visualitzar:

Barres de navegació

La barra de navegació es visualitza sempre a la part superior de la finestra del programa i consta de dues parts: una botonera invariable que dóna accés a les principals àrees funcionals de l’aplicació i una de contextual que s’adapta en funció de la secció del programa en la que et trobes, amb més o menys botons i informació.

Barra principal de navegació:

Barra de navegació contextual:

A la barra de navegació principal s’hi troben els següents botons, d’esquerra a dreta:

 • Inici: torna a la pantalla inicial del programa.
 • Cercador: condueix al cercador de persones i expedients.
 • Agenda: navega a la pantalla de l’agenda.
 • Explotació: porta al mòdul que conté tots els llistats d’explotació de dades.
 • Memòries: porta al mòdul de creació automàtica de les memòries.
 • Habitatge: engega el mòdul d’ajuts d’habitatge, si està disponible.
 • Gestió de SAD: navega al mòdul de gestió del SAD, si està disponible.
 • Tràmits: condueix al gestor per poder afegir, modificar o donar de baixa tràmits de la base de dades, si està disponible.
 • Eines: incorpora eines de suport als ens locals de 2n nivell. Només disponible per l’equip de suport.
 • Configuració: mostra el mòdul de configuració del programa, si es té el rol adequat.
 • Suport: accedeix al formulari de petició de suport del programa.

A la barra de navegació contextual hi pots trobar, depenent de l’àrea funcional:

 • Botó Nova Persona: obre el formulari per crear noves fitxes personals.
 • Botó Nou Expedient d’atenció primària: obre el formulari per crear un nou expedient.
 • Botó Historial: el pots trobar tant a la fitxa personal com als expedients; serveix per consultar els canvis de sector i de professionals que han sofert al llarg del temps.
 • Afegir Propietari: només està disponible al mòdul d’habitatge; serveix per crear la fitxa que conté les dades dels propietaris dels habitatges.
 • Ajuda: informació addicional relacionada amb l’àrea funcional.