La Gestió de tràmits permet afegir nous tràmits, modificar els existents, donar de baixa els obsolets o recuperar els donats de baixa. També permet modificar i gestionar les plantilles genèriques pròpies de cadascuna de les ABSS, que són:

  • Consentiment utilització dades personals
  • Recordatori Cita de l’Agenda (modificable a nivell de subsector)
  • Justificant Cita de l’Agenda (modificable a nivell de subsector)
  • Cita d’Ofici

L’Hèstia es capaç d’emplenar automàticament una part de les dades d’aquests formularis. Cal destacar que també es poden afegir nous tràmits que no tinguin cap formulari associat.

Alguns tràmits tenen associat un document Microsoft Word que s’utilitza com a base per generar posteriorment els formularis personalitzats. Concretament el format ha de ser “Plantilla de Word 97-2003 (*.dot)”. Quan es dissenya el document associat al tràmit es poden introduir marcadors per indicar a l’Hèstia les dades que volem que s’emplenin automàticament des de la fitxa personal de la persona a qui es realitza el tràmit. Caldrà crear tants marcadors com camps vulguem emplenar automàticament des de l’Hèstia.

Els marcadors són una característica de Microsoft Word que permet marcar una zona del document per posteriorment inserir o extreure una informació. Els marcadors que hi ha a un document són invisibles si no es té activada la funcionalitat que permet veure els marcadors. Un cop activada aquesta opció al document es veuen els marcadors com a un parell de claudàtors al principi i al final de la zona marcada. Aquests claudàtors no s’imprimeixen, només es veuen a la pantalla.

L’Hèstia substituirà cada marcador per la dada que obté de l’aplicació. Per tal de fer-ho, els marcadors han de tenir un nom concret que es detalla en la taula de marcadors d’Hèstia.

L’Hèstia pot incorporar al document dos tipus de dades:

Afegir, modificar, esborrar i recuperar tràmits

Pots afegir, modificar, esborrar i recuperar tràmits esborrats fent servir una utilitat que ens ofereix el programa. Aquesta utilitat és visible per tots els professionals amb perfil de coordinador. Per accedir a aquesta funcionalitat clica el botó “Tràmits” i t’ha apareixerà directament la pantalla des de la què podràs gestionar els tràmits propis

Per afegir un tràmit al programa has d’introduir obligatòriament les següents dades:

  • Document: has de seleccionar el document Word que servirà com a plantilla per generar els formularis. Per compatibilitat ha de ser un document Word guardat en format “Plantilla de Word 97-2003 (*.dot)”
  • Títol: has d’introduir el títol amb el què el tràmit apareixerà dintre de l’aplicació.
  • Àmbit: has de seleccionar l’àmbit del tràmit.
  • Categoria: cal seleccionar la categoria del tràmit. Si selecciones “Fitxa personal”, el tràmit es podrà realitzar des de la fitxa Personal. Si tries “Atenció primària” el tràmit es podrà realitzar des de dins dels expedients d’atenció primària. etc…

Opcionalment, es pot indicar que el tràmit tingui associat un recurs que les ABSS o la Generalitat poden oferir al sol·licitant i que és la causa de generar el tràmit. Per indicar-lo has de marcar la casella de verificació “Associar Recurs”. Apareixeran tres desplegables on podràs triar el recurs que vols associar al tràmit

Un cop emplenades les dades, cal clicar el botó “Afegir Tràmit” i el tràmit s’afegirà al programa i veuràs un missatge de confirmació

A partir d’aquest moment ja pots disposar d’aquest tràmit al catàleg de tràmits propis de l’ABSS.