Llistat de totes les tramitacions que es poden utilitzar a l’Àrea Bàsica, ja siguin pròpies o de la Generalitat. Els documents configurats podran ser seleccionats en els diferents mòduls del programa de manera que es generi una còpia del tràmit amb les dades emplenades pel programa automàticament. Aquesta còpia es podrà desar al disc de l’ordinador i imprimir a la impressora que tinguem configurada al sistema operatiu.

image034