Recull de paràmetres de finançament que permeten calcular els imports del servei SAD en aquelles entitats en què el mòdul està actiu. Els valors per defecte es gestionen separadament per a cada tipus de servei SAD.

Les aportacions dels usuaris del servei SAD es poden definir indicant l’import o el percentatge, mentre que les de les Entitats s’entraran sempre com un percentatge.

Aquesta configuració es pot gestionar amb el rol de coordinador, o de tècnic de SAD.