Per poder accedir al programa, el professional s’ha de connectar a una determinada base de dades, i cal que s’identifiqui, amb el seu nom d’usuari, contrasenya, i si s’escau, certificat digital.

Abans d’accedir amb el certificat digital revisa:

  • D’una banda, que el certificat sigui correcte. És a dir, que aquest actiu i no hagi estat revocat.
  • D’altra banda, que estiguis donat d’alta a l’ABSS que vols accedir
  • Finalment que tinguis el DNI del certificat ben informat a l’usuari de l’Hèstia

Un cop identificat a l’Hestia, el professional usuari/ària accedeix al programa i als mòduls de registre i a la informació que li correspon segons el seu rol.

Per tal de poder treballar amb el programa és completament necessari estar connectat a Internet.

La pantalla d’accés del programa estableix la connexió entre el terminal de l’usuari i el servidor de l’Entitat a la que pertany. Les dades que cal introduir són:

  • Entitat:  correspon  al nom de la base de dades a la que es connecta. El nom d’aquesta, depèn de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials a la qual pertany el professional, per tant, el professional ja està assignat prèviament, i no cal que el professional ho modifiqui.
  •  Nom d’usuari: credencials d’accés de l’usuari. Aquestes són facilitades en el moment que es dona d’alta a un nou usuari/ària.
  • Contrasenya: mot clau que valida l’usuari al servidor. En el moment que es dona d’alta un nou usuari/ària es facilita una contrasenya, que el propi professional haurà de canviar la primera vegada que accedeixi a Hèstia, obligat per aquest amb un missatge de “Contrasenya caducada”.  Cada vegada que Hèstia mostri aquest missatge, el professional haurà de fer un canvi de contrasenya.
  • Certificat digital: en cas de disposar dels permisos pertinents per poder fer les consultes habilitades a Hèstia, a través de VIA OBERTA, cal identificar-se prèviament clicant el botó de “Certificat digital” que es troba a la dreta de la pantalla d’accés, més usuari i contrasenya.

El programa recorda la darrera “Entitat” en què s’ha estat treballant en cada ordinador. Si es tracta de la primera connexió o en el cas que l’usuari vulgui accedir a un entorn diferent, com serien l’entorn de proves o l’entorn de formació, caldrà configurar el nou servidor de treball o Entitat. Per canviar de servidor només cal clicar en el nom de l’Entitat actualment seleccionada o, si no n’hi ha cap, damunt de “Clic aquí per configurar”, i especificar el nom del servidor:

Contingut relacionat:

Com puc canviar la contrasenya