Fa referència tant a la als problemes detectats pel professional com els manifestats per l’usuari en el decurs de la relació.
Les problemàtiques es poden registrar una sola vegada, ja que aquesta es podrà prorrogar en el temps, mitjançant la Data d’Inici i Fi, o tornar a obrir si està tancada.
Per defecte el programa dona com a Data d’Inici el dia en que s’introdueix la problemàtica, i com a Data de Fi el 31 de desembre de l’any en curs. Aquestes dates es poden modificar en qualsevol moment, editant la problemàtica, per exemple: si una problemàtica finalitza en una data anterior a la que hi consta a l’aplicació es modificarà la data de fi i es registrarà la data en la que finalitza.

Afegir problemàtiques

Per afegir una problemàtica cal prémer el botó “Problemàtica”. Seguidament Hèstia obrirà el formulari per poder registrar la problemàtica en qüestió.

En aquest formulari cal omplir el següents camps:
• Tipus: individual si afecta únicament al titular de l’expedient o familiar si afecta al nucli de convivència.
• Problemàtiques:
• Data Inici: fa referència a la data en que comença la problemàtica.
• Data de Fi: fa referència a la data de finalització de la problemàtica.
Per últim caldrà clicar el botó “Guarda”, per a que la problemàtica quedi registrada a Hèstia.

Consultar o modificar problemàtiques

A través de les pestanya de “Problemàtiques” el/la professional podrà visualitzar i/o accedir a les problemàtiques registrades a les persones vinculades de l’expedient.
Les problemàtiques registrades que es mostren, estan ordenades per data des de la darrera problemàtica registrada a l’expedient.

Per poder accedir a la problemàtica, s’ha de clicar a sobre de cadascuna d’elles. L’ordre en què es mostren es pot canviar prement la capçalera d’alguna de les columnes.
Per a modificar-les cal obrir la problemàtica concreta, modificar les dades i desar els canvis