Hèstia disposa d’un mòdul específic per al registre de l’atenció i la gestió dels professionals que treballen en l’àmbit de la infància en risc de 2n nivell: els expedients d’EAIA. Aquest mòdul ofereix el suport digital per tal que els professionals dels Equips d’atenció a la infància i a l’adolescència (EAIA), puguin registrar, i a conèixer, en qualsevol moment quina és la situació Administrativa de l’Expedient, ordenar les seves actuacions així com obtenir dades estadístiques, com per exemple les demandades mensualment per DGAIA/SAIA.