Els expedients de SIAD estan vinculats directament a les Fitxes Personals. Per a la creació d’aquests expedients caldrà doncs accedir a la traçabilitat de l’usuari, clicar sobre la carpeta de SIAD, la qual estarà buida inicialment, i, dins la finestra de SIAD, prémer “Nou Expedient”.

Al formulari de creació de l’expedient caldrà omplir les dades següents:

 • Sector i Subsector: són camps obligatoris
 • Canal d’entrada: cossos policials, jutjats, etc.
 • Nacionalitat: escollir-la si es coneix
 • Unitat de convivència: escollir segons la composició familiar
 • Fills i Persones dependents a càrrec: aquest valors es recuperen des dels introduïts a la Fitxa Personal.
 • Situació econòmica: escollir-ne una segons s’escaigui.
 • Rep prestacions: la casella de validació indica si l’usuari en percep; el camp de text serveix per entrar quina és la prestació.
 • Estudis: normalment es té en compte estudis finalitzats.
 • Estudis homologats: Sí/No mitjançant casella de validació.
 • ATENPRO: indica si la usuària es beneficia del Servei d’Atenció i Protecció a les víctimes de violència de gènere.
 • Parella: dades orientatives, no existeix cap vinculació amb cap fitxa personal.

Abans de continuar enregistrant altres dades dins l’expedient SIAD caldrà desar la informació prement el botó “Guarda”. D’aquesta manera el programa assignarà un número a l’expedient, a més a més de registrar quin professional és el responsable de l’alta.

A partir d’aquest moment el/la professional ja pot registrar les actuacions realitzades, o la formació, si s’escau, a la que s’ha “orientat” a la persona.

Una forma de comprovar que el procés s’ha realitzat correctament és accedint a la traçabilitat i verificant que dins la carpeta SIAD, que anteriorment estava buida, ara ja hi existeix informació, com en la següent imatge:

Com sempre, per accedir a les dades de l’expedient acabat de crear, només hem de fer clic damunt la línia corresponent a l’expedient de SIAD. L’expedient s’obrirà en mode d’edició, sempre que es tingui el rol adient.