Els coordinadors, un cop donats d’alta els usuaris en el sistema Hèstia per part de l’Administrador, poden modificar els accessos dels professionals assignant-los a uns equips de treball o altres (siguin equips de tipus temàtic o geogràfics) segons siguin les necessitats d’organització de l’àrea bàsica, canviar el seu rol professional o concretar el seu horari laboral perquè des de l’agenda es pugui veure la seva disponibilitat a cada sector on presta els seus serveis. Tots aquests canvis es poden fer des de l’apartat Configuració, pestanya “Gestió d’usuaris” i escollint l’usuari a qui se li volen fer els canvis necessaris.