A l’Hèstia les persones poden tenir dos estats: “Actiu” i “Èxitus”. En ocasions, sigui perquè s’ha canviat erròniament aquest estat o perquè necessites registrar un tràmit post mortem del ciutadà, has de reactivar-lo per poder fer una nova actuació al seu nom abans de tornar-lo a posar en l’estat “Èxitus”.  Per tal de modificar aquest estat, hauràs de fer servir el botó “Recupera” que es troba a la fitxa personal:

Aquesta acció la pot realitzar el coordinador i qualsevol professional amb perfil de tècnic.