Les gestions que pots realitzar dins l’Hèstia depenen del rol professional i els permisos que tinguis assignats. Tracta aquest tema amb la Coordinació de la teva Àrea Bàsica de Serveis Socials.